DESKUNDIGHEID

DESKUNDIGHEID

Persoonlijke aandacht

Bij het brengen van uw kat(ten) wordt u uitgenodigd om mee te komen naar de onderzoeksruimte. Hier kunnen we elke klant persoonlijke aandacht geven en nog naar bovengekomen vragen beantwoorden. Er wordt naar het entingboekje gevraagd. Verplichte vaccinaties zijn kattenziekte en kattenniesziekte. Beide entingen moeten minstens drie weken en hoogstens 1 jaar oud zijn. Ook nemen we samen met u het anamneseformulier door. Bij gebruik van medicijnen door de kat, wordt dit zorgvuldig met u doorgesproken, zodat het op de juiste wijze wordt voortgezet.

Dierenartspraktijk

De kat kan op het eerste gezicht gezond zijn, maar mocht het vermoeden bestaan dat de kat niet helemaal in orde is, wordt de hulp van de aan het pension verbonden dierenarts ingeroepen om het dier te behandelen en wordtde kat eventueel in quarantaine geplaatst. Op het anamneseformulier is de eventuele ziektegeschiedenis van uw kat ingevuld, is vermeld welke medische behandeling uw dier heeft ondergaan, welk medicijn er is voorgeschreven, voor welke medicijnen uw kat allergisch is, e.d.. Ook staat hierop de naam van uw eigen dierenarts, zodat de dierartsenpraktijk die aan het pension is verbonden contact kan opnemen met uw eigen dierenarts.

Share by: